Mediacja arbitraż

grafika (37)Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych i arbitrażowych, jako pełnomocnik podmiotów gospodarczych.

Arbitraż oraz mediacja stanowią alternatywę wobec standardowej formy rozstrzygania sporów. Pozwalają często wypracować korzystniejsze z punktu widzenia finalnego skutku (czas, zasoby, wizerunek przedsiębiorstwa) rozwiązania.