• opiniowania i analizy sposobu przetwarzania i udostępniania danych osobowych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i innych podmiotach prawnych w aspekcie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • reprezentacji przed instytucjami w tym Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.