Prawo korporacyjne

Nasza Kancelaria prowadzi we Wrocławiu kompleksową obsługę prawną spółek handlowych od etapu założenia spółek i wprowadzenia ich na rynek aż do zakończenia działalności. Oferta Modus obejmuje w szczególności:

  • zakładanie spółek – tworzenie i pełną rejestrację spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariuszy i udziałowców,
  • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w tym handlowych oraz pomiędzy akcjonariuszami,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów regulaminów, statutów wewnętrznych spółek,
  • tworzenie przedstawicielstw i oddziałów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem państw takich jak Irak, Niemcy i Ukraina,
  • doradztwo w wyborze optymalnej formy organizacji prawnej działalności gospodarczej,
  • prowadzenie due diligence,
  • likwidacje spółek handlowych,
  • reprezentacji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Obsługa procesów zakładania spółek we Wrocławiu przez naszą Kancelarię prawną, to gwarancja, że będą one przebiegać zgodnie z prawem. Pomagamy klientom na każdy etapie – od samego pomysłu, przez analizę wyboru odpowiedniej formy aż po dopilnowanie wszelkich spraw urzędowych związanych z ich rejestracją. Zakładanie spółek to nie jedyny nasz wkład – klienci mogą liczyć z naszej strony na dalszą, kompleksową pomoc w obszarze ich działania. Bieżąca obsługa spółek przez naszą Kancelarię może przyczynić się do uniknięcia niepotrzebnych problemów wynikających z nieznajomości przepisów prawa. Dla klientów przygotowujemy projekty umów i opiniujemy te, które dostarczają kontrahenci. Oprócz tego reprezentujemy ich w trakcie negacji postanowień umów. Ponadto klienci mogą liczyć na naszą pomoc w ściąganiu wierzytelności na każdym etapie – od prowadzenia postępowań polubownych aż po sądowe lub egzekucyjne.

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą we Wrocławiu, pamiętaj, że zakładanie spółek – jako jednej z form działalności – jest naszą domeną. Zajmujemy się nie tylko zakładaniem spółek, ale ich kompleksową obsługą!