Prawo spółdzielcze

Kancelaria Modus  pomaga i  prowadzi kompleksową obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych a  w szczególności oferuje:

  • doradztwo prawne dla zapewnienia efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania  spółdzielni mieszkaniowej,
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie i opiniowanie pism prawnych  w tym  umów , dokumentów statutowych , regulaminów , uchwał  organów,
  • zastępstwo procesowe  przed sądami , organami administracji publicznej  i egzekucyjnymi,
  • przygotowanie i udział w procesach negocjacyjnych prowadzonych z udziałem spółdzielni.