Prawa autorskie i własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej (na którą składa się m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne) ma kluczowe znaczenie dla strategicznej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Dla przedsiębiorstw wymagających stałej obsługi prawnej bądź projektów ukierunkowanych na realizację działań jednostkowych, prawnicy i eksperci kancelarii z Wrocławia przygotowani są m.in. do:

  • doradztwa z zakresu praw autorskich, wzorów towarowych, ochrony i rejestracji znaków towarowych,
  • kompleksowej obsługi procedur rejestracyjnych i patentowych,
  • opracowywania  ekspertyz na potrzeby przekształceń w ramach spółek, przedsiębiorstw, instytucji w odniesieniu do prawa własności intelektualnej.
  • opracowywania umów licencyjnych, dokumentacji i innych pism związanych ze sprzedażą, udostępnieniem praw do własności intelektualnej,
  • reprezentacji w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej
  • opracowywanie regulaminów korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych np. w instytucjach naukowych,
  • przeprowadzania audytów w zakresie legalności korzystania z praw autorskich i innych.

Prawa autorskie to zagadnienia, które przewijają się bardzo często w działalności różnych podmiotów. I jak pokazuje praktyka - nastręczają często wiele problemów. Każdy przypadek związany z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, z którym się spotykamy wymaga szczegółowej analizy prawnej. Nasza kancelaria – poza różnego rodzaju analizami, opiniami prawnymi, reprezentuje klientów z Wrocławia w postępowaniach cywilnych i karnych. Z naszej pomocy prawnej w tym obszarze mogą korzystać również start-upy.