Prawo Administracyjne

grafika (34)Sposób regulacji oraz wysoki stopień komplikacji postępowań administracyjnych jest elementem, który uzasadnia skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Zadaniem kancelarii jest wspieranie Klientów dla uniknięcia niepożądanych skutków poprzez doradztwo i prezentację najlepszych rozwiązań i strategii.

Oferta kancelarii  obejmuje w szczególności:

  • reprezentację na każdym etapie w postępowaniach przed organami administracji publicznej , samorządowej i sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism, opinii , skarg i wniosków do organów administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentacja w postępowaniach o wydanie koncesji i zezwoleń warunkujących rozpoczęcie działalności.