Windykacja należności

Kancelaria Modus działa również jako firma windykacyjna, zajmująca się obsługą wierzytelności. Powierzenie nam działań związanych z odzyskiwaniem długów (w każdym stadium przeterminowania) owocuje nieomal zawsze skutecznym  załatwianiem sprawy na korzyść klienta poprzez mediacje, a także na drodze sądowej i egzekucyjnej. Dokładamy wszelkich starań, aby proces ten był jak najmniej odczuwalny dla klienta.

Odznaczająca się wysokimi standardami i skuteczna windykacja należności na rzecz przedsiębiorców znajduje swoje uznanie również wśród klientów indywidualnych.

W egzekwowaniu długów kierujemy się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w podczas wieloletniej praktyce. Ukazanie determinacji wierzyciela oraz informacja o profesjonalnym wsparciu ze strony Kancelarii są elementami silnie wpływającymi  na dłużnika. Jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu poza Wrocław. Świadczymy usługi windykacyjne na terenie całego kraju!

Usługi windykacyjne - obsługa wierzytelności

Odzyskanie płynności finansowej, uniknięcie dodatkowych kosztów i perturbacji czasowych, a finalnie zaspokojenie roszczeń wierzyciela to podstawowe korzyści płynące z  doradztwa i pomocy Kancelarii Modus®. Uwzględniając okoliczności sprawy i oczekiwania klienta, działamy polubownie bądź postępowaniem sądowo-egzekucyjnym. Pierwsza opcja polega na podjęciu negocjacji z dłużnikiem zalegającym z należnościami. Może się to wiązać również z wizytą u dłużnika. Polubowne działania mogą zostać podjęte także już w trakcie trwającego postępowania sądowego lub nawet po umorzeniu komorniczym. Postępowanie sądowe obejmuje przygotowanie pozwu w imieniu firmy, która chce odzyskać wierzytelności i złożenie go w sądzie. Na tym etapie klient może liczyć na reprezentowanie go przed sądami powszechnymi w każdym miejscu w kraju. Ostatnim etapem windykacji należności jest postępowanie egzekucyjne. W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy wniosek do kancelarii komorniczej i nadzorujemy czynności, które prowadzi komornik. W tym zakresie posiadamy wiele efektywnych rozwiązań, dzięki którym można znacznie przyspieszyć windykacje należności oraz obniżyć koszty samego postępowania.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które borykają się z problemami dłużników.