Prawo Farmaceutyczne

grafika (15)Kancelaria w ramach prawa farmaceutycznego specjalizuje się w obsłudze prawnej badań klinicznych na wszystkich etapach projektu. Oferta kierowana jest do sponsorów badań, badaczy, ośrodków, CRO, oraz pozostałych uczestników.

Prawo Farmaceutyczne – oferta Modus Kancelaria Prawna®

  • Opracowywanie, opiniowanie i nadzór prawny nad umowami o badania kliniczne,
  • Zabezpieczanie interesów klientów w procesach negocjacyjnych gdzie stronami są badacz, ośrodek, sponsor,
  • Doradztwo w aspekcie pozyskania pozwolenia na badanie kliniczne, pozytywnych opinii komisji bioetycznych oraz kwestiach regulacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych,
  • Przygotowywanie projektów pod kątem zgodności prowadzonych badań klinicznych produktów leczniczych lub przyszłych produktów leczniczych z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej,
  • Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w związku z roszczeniami odszkodowawczymi i odpowiedzialnością za szkodę powstałą w wyniku badania klinicznego,

Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podczas organizowanych konferencji i szkoleń. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.