Prawo Medyczne

Priorytetem w podejmowanych przez kancelarię na rzecz klientów działaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa i bezproblemowego funkcjonowania praktyki lekarskiej – podmiotu placówki leczniczej, a w razie potrzeby skuteczne złagodzenie skutków zdarzeń związanych z działalnością medyczną.

Prawo medyczne jest jedną z naszych specjalizacji. Reguluje ono obowiązki i prawa pacjenta i lekarza, dentysty, pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia. Na profesjonalną pomoc prawną mogą liczyć klienci z Wrocławia i okolic. Obejmuje ona:

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd lekarski - zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
  • obronę prawnika dla lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce lekarskiej,
  • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski.

Jak pokazuje nasza praktyka - błąd w sztuce lekarskiej to jeden z częstych przypadków, z którymi zwracają się do nas klienci – zarówno pacjenci, jak i lekarze, którzy się go dopuścili. Mogą wówczas liczyć na pomoc prawnika, który specjalizuje się od wielu lat w prawie medycznym i takich właśnie sprawach.

Prawo medyczne to także reprezentacja z naszej strony klientów z Wrocławia w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczymy ponadto wsparcie prawne przy tworzeniu podmiotów leczniczych oraz przekształceniach i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej na terenie Wrocławia.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa medycznego nasz prawnik gwarantuje pomoc przy przygotowywaniu oraz opiniowaniu umów:

  • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • licencyjnych,
  • kooperacyjnych,
  • ubezpieczeniowych,
  • dotyczących prowadzenia badań klinicznych
  • i innych.

Prawnik z naszej Kancelarii, zajmujący się sprawami wchodzącym w obszar prawa medycznego, to szansa na to, aby uniknąć błędów w zakresie prowadzenia jednostek służby zdrowia, jak również zwiększenie szans na otrzymanie zadośćuczynienia w sprawach związanych z błędami medycznymi.

W kancelarii przygotowaliśmy pakiety – produkty prawne, będące płaszczyzną systematyzującą zakres świadczonych usług.