Oferta dla praktyk lekarskich

Prawo medyczne oferta dedykowana dla indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich.

  • Doradztwo i konsulting w zakresie bezpiecznych form wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki,
  • Zakładanie, rejestracja, przekształcenia indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich-zawodowych,
  • Przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych,
  • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach o szeroko definiowane błędy medyczne oraz o ochronę dóbr osobistych,
  • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed instytucjami oraz samorządami zawodowymi,
  • Prawo pracy i ochrony danych osobowych,
  • Tworzenie i opiniowanie umów cywilnych w tym z NFZ ( kontrakty),
  • Prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji – strategiczne doradztwo prawne dla minimalizowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością
  • Windykacja należności.