Kancelaria Modus działa również jako firma windykacyjna, zajmująca się obsługą wierzytelności. Powierzenie nam działań związanych z odzyskiwaniem długów (w każdym stadium przeterminowania) owocuje nieomal zawsze skutecznym  załatwianiem sprawy na korzyść klienta poprzez mediacje, a także na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Odznaczająca się wysokimi standardami i skuteczna windykacja należności na rzecz przedsiębiorców znajduje swoje uznanie również wśród klientów indywidualnych.

W egzekwowaniu długów kierujemy się wiedzą i doświadczeniem. Ukazanie determinacji wierzyciela oraz informacja o profesjonalnym wsparciu ze strony Kancelarii są elementami silnie wpływającymi  na dłużnika.

Odzyskanie płynności finansowej, uniknięcie dodatkowych kosztów i perturbacji czasowych, a finalnie zaspokojenie roszczeń wierzyciela to podstawowe korzyści płynące z  doradztwa i pomocy Kancelarii Modus®. Uwzględniając okoliczności sprawy i oczekiwania klienta, działamy polubownie bądź postępowaniem sądowo-egzekucyjnym.

Jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu poza Wrocław. Świadczymy usługi windykacyjne na terenie całego kraju!

 

Kancelaria Modus działa również jako firma windykacyjna, zajmująca się obsługą wierzytelności. Powierzenie nam działań związanych z odzyskiwaniem długów (w każdym stadium przeterminowania) owocuje nieomal zawsze skutecznym  załatwianiem sprawy na korzyść klienta poprzez mediacje, a także na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Odznaczająca się wysokimi standardami i skuteczna windykacja należności na rzecz przedsiębiorców znajduje swoje uznanie również wśród klientów indywidualnych.

W egzekwowaniu długów kierujemy się wiedzą i doświadczeniem. Ukazanie determinacji wierzyciela oraz informacja o profesjonalnym wsparciu ze strony Kancelarii są elementami silnie wpływającymi  na dłużnika.

Odzyskanie płynności finansowej, uniknięcie dodatkowych kosztów i perturbacji czasowych, a finalnie zaspokojenie roszczeń wierzyciela to podstawowe korzyści płynące z  doradztwa i pomocy Kancelarii Modus®. Uwzględniając okoliczności sprawy i oczekiwania klienta, działamy polubownie bądź postępowaniem sądowo-egzekucyjnym.

Jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu poza Wrocław. Świadczymy usługi windykacyjne na terenie całego kraju!