Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

OFERTA DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Prawo medyczne – oferta dedykowana dla podmiotów leczniczych (SPZOZ, centra medyczne, przychodnie itp.)

 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych (procesy rejestracji oraz tworzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • SPZOZ – pomoc przy łączeniu, likwidacji, restrukturyzacji, komercjalizacji i innych przekształceniach,
 • Podmioty lecznicze - tworzenie, przekształcanie, likwidacja,
 • Prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji – strategiczne doradztwo prawne,
 • Udział w negocjacjach,
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych,
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów z NFZ ( kontraktowanie usług i procedur),
 • Reprezentacja w sporach oraz negocjacjach z NFZ,
 • Opiniowanie i kontrola prawna dokumentacji medycznej – tworzenie mechanizmów i wzorców wpływających na zgodność dokumentacji z przepisami prawa,
 • Windykacja należności i tworzenie strategii oddłużeniowych placówek opieki zdrowotnej,
 • Obsługa przetargów w szczególności prawo zamówień publicznych,
 • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach o szeroko definiowane błędy medyczne ( diagnostyczny, terapeutyczny, decyzyjny, wykonawczy, techniczny, organizacyjny),
 • Tematyka badań klinicznych w sekcji prawo farmaceutyczne,
 • Prawo pracy i ochrony danych osobowych.

Kancelaria Prawna Modus

 • ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław
 • 071 364 74 21 do 25
 • 071 364 74 20
 • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz