Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

OFERTA DLA PRAKTYK LEKARSKICH I PIELĘGNIARSKICH

Prawo medyczne - oferta dedykowana dla indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

 • Doradztwo i konsulting w zakresie bezpiecznych form wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki,
 • Zakładanie, rejestracja, przekształcenia indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich,
 • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach o szeroko definiowane błędy medyczne oraz o ochronę dóbr osobistych,
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed instytucjami oraz samorządami zawodowymi,
 • Prawo pracy i ochrony danych osobowych,
 • Tworzenie i opiniowanie umów cywilnych w tym z NFZ ( kontrakty),
 • Prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji – strategiczne doradztwo prawne dla minimalizowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością
 • Windykacja należności.

Kancelaria Prawna Modus

 • ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław
 • 071 364 74 21 do 25
 • 071 364 74 20
 • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz