Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

 • Kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych, w tym również dotyczących stosowania i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych;
 • Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także innych dokumentów niezbędnych dla procedury;
 • Doradztwo prawne przy badaniu i ocenie ofert składanych przez wykonawców;
 • Opiniowanie korespondencji wysyłanej do wykonawców;
 • Pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
 • Reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • Wsparcie zamawiającego w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych.

Kancelaria Prawna Modus

 • ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław
 • 071 364 74 21 do 25
 • 071 364 74 20
 • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz