Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Kancelarii Prawnej Modus

Ochrona danych osobowych oraz  zabezpieczenie osobistych informacji o klientach jest naszym najwyższym priorytetem. Korzystając  z serwisu WWW  Kancelarii Prawnej  Modus  akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Kancelarii Prawnej Modus. Zapraszamy do zaznajomienia się z Oświadczeniem Modus na temat Polityki Prywatności w którym prezentujemy  informacje na temat gromadzenia , przetwarzania , przechowywania  i ochrony danych klientów kancelarii.
GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawową zasadą jest nieudostępnianie pozyskanych  od klientów oraz osób odwiedzających serwis WWW danych osobowych  oraz adresów. Informacje gromadzone przez  Kancelarię Prawną Modus mogą obejmować Informacje osobiste udzielane nam w formularzu kontaktowym , takie jak nazwisko, adres , adres mailowy, numer telefonu . Udzielone informacje używane są  do  celów komunikacji z Państwem.

UŻYWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH/REZYGNACJA

Kancelaria Prawna Modus używa informacji osobistych jedynie w sposób niezbędny do zapewnienia Państwu wysokiej jakości obsługi prawnej i innych związanych z działalnością kancelarii usług . Informacje te pomagają poprawiać jakość naszych usług, dostosowywać przeglądanie sieci oraz umożliwiają informowanie Państwa o naszych dodatkowych produktach i usługach.

 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcą Państwo otrzymywać informacji tego rodzaju, prosimy o kontakt na ten adres: modus@modus.wroc.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie udzielane nam informacje osobiste traktowane są  jako poufne i przekazywane będą wyłącznie w ramach Kancelarii Prawnej Modus . Nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

Informacje osobiste udzielane w związku z rejestracją użytkownika na portalu klienta CIS Modus  chronione są na wiele sposobów. Mogą Państwo mieć dostęp do systemu poprzez wybrane hasło. Hasło to jest szyfrowane, znane jest jedynie Państwu i nie powinno być ujawniane osobom nieuprawnionym.

 

Informacje Rejestracyjne są przechowywane na bezpiecznych serwerach do których dostęp za pomocą hasła ma jedynie upoważniony personel. Modus Kancelaria Prawna szyfruje wszelkie przekazywane do firmy informacje osobiste, podejmując w ten sposób wszelkie niezbędne działania mające na celu zapobieganie, by nieupoważnione strony nie  miały do nich dostępu.

 

Kancelaria Prawna Modus nie sprzedaje, nie udziela licencji, nie dzierżawi ani też w inny sposób nie ujawnia informacji  osobistych osobom trzecim.

 

Aby pomóc w ulepszaniu naszych usług  Kancelaria Prawna Modus może angażować osoby trzecie w celu realizacji określonych funkcji wewnętrznych, takich jak obsługa kont, wykonawstwo, obsługa klientów, badania satysfakcji klienta lub czynności gromadzenia danych dotyczących  działalności kancelarii. Korzystanie z udostępnionych informacji jest ściśle ograniczone do wyżej wspomnianych sytuacji i nie jest dozwolone dla żadnego innego celu.  Od wszystkich osób trzecich, z którymi  Modus Kancelaria Prawna dzieli się informacjami osobistymi wymagana jest należyta ochrona tych danych zgodnie z obowiązującą legislacją oraz w sposób podobny do ochrony danych stosowanych przez Modus Kancelaria Prawna . Modus Kancelaria Prawna  nie będzie dzielić informacji osobistych ze stronami trzecimi, które jego zdaniem nie będą w stanie  zapewnić  Klientom wymaganego poziomu ochrony.

Użycie   Plików „COOKIES”

Pliki cookies stosowane przez Kancelarię Prawną Modus nie zawierają informacji osobistych i innych wrażliwych informacji o użytkowniku serwisu.


Każdy użytkownik witryny internetowej modus-kancelaria.pl może dokonać blokady mechanizmu plików Cookiem w przeglądarce internetowej urządzenia z którego dokonywany jest dostęp do witryny modus-kancelaria.pl


Modus Kancelaria Prawna może udostępniać statystyki użytkowania witryny renomowanym firmom reklamowym i stowarzyszonym z nimi firmom marketingowym. Informacje przekazywane firmom reklamowym nie są danymi umożliwiającymi identyfikację użytkowników.


Do administrowania i ulepszania strony   modus-kancelaria.pl może angażować strony trzecie w celu śledzenia i analizowania użycia informacji statystycznych. Strona trzecia może stosować cookies, aby śledzić zachowanie, i może ustawić pliki cookies w imieniu Modus Kancelaria Prawna Wrocław . Takie cookies nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Modus Kancelaria Prawna może dokonywać  aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku istotnych  zmian mających na celu modyfikację polityki gromadzenia , przetwarzania , użycia informacji osobistych i braku zgody klientów , użytkowników serwisu internetowego modus-kancelaria.pl prosimy o kontakt na adres  modus@modus.wroc.pl . W imieniu zespołu modus zachęcamy do okresowego sprawdzania i przeglądania polityki prywatności.

WYRAŻENIE ZGODY

Przeczytałem, zrozumiałem i zgadzam się z warunkami niniejszej deklaracji w sprawie polityki prywatności oraz potwierdzam, że mam pełną moc i władzę konieczną do przestrzegania postanowień niniejszej deklaracji w sprawie Polityki Prywatności.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Modus moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o „Ochronie Danych Osobowych” Dz. Ust. Nr 133 883

Kancelaria Prawna Modus

  • ul. Parkowa 25b/2 51-616 Wrocław
  • 071 364 74 21 do 25
  • 071 364 74 20
  • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz