Prawo administracyjne

grafika (34)Sposób regulacji oraz wysoki stopień komplikacji postępowań administracyjnych jest elementem utrudniającym prowadzenie biznesu. Zadaniem kancelarii jest wspieranie i pomoc Klientom dla uniknięcia niepożądanych skutków z zakresu prawa administracyjnego. Oferta kancelarii  obejmuje w szczególności:

  • reprezentację na każdym etapie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, samorządowej i sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism, opinii, skarg i wniosków do organów administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentacja w postępowaniach o wydanie koncesji i zezwoleń warunkujących rozpoczęcie działalności.