O nas

Kancelaria Modus

Kancelaria Prawna Modus działa na polskim i międzynarodowym runku usług prawnych od 1993 roku. Jest ona założycielem i liderem Grupy Modus®. Od dwudziestu lat prawnicy kancelarii zapewniają profesjonalną obsługę i porady prawne klientom biznesowym, indywidualnym oraz instytucjom publicznym. Doświadczenie i determinowany wiedzą prawników rozwój pozwolił na stworzenie skutecznych mechanizmów działania w realizacji złożonych zadań prawnych. Kancelaria cieszy się opinią profesjonalnej w obsłudze spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Specjalizacją oraz obszarem naszego zainteresowania jest w szczególności doradztwo związane z działalnością przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym, prawo medyczne oraz zamówienia publiczne.

Kontakt z nami :

Nasze specjalizacje

Świadczymy stałą obsługę prawną dla firm, instytucji jak również służy pomocą przy realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć prawnych.

Prawo gospodarcze

Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna wiedza z zakresu prawa pozwoliły nam zyskać zaufanie i uznanie szerokiego grona klientów. Doceniona i potwierdzona przez nich kompleksowość i skuteczność naszych działań, daje nam motywację do ciągłego rozwoju oferowanych usług.

Zamówienia publiczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych jak i innych. Wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

Prawo Ochrony Środowiska

Nasz podstawowy zakres usług obejmuje badanie stanu prawnego i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska ( np. gospodarka wodno-ściekowa , gospodarka odpadami , emisje do atmosfery )

Modus w medycynie

Od 1996 roku Kancelaria Prawna Modus® w portfolio swoich klientów nieprzerwanie posiada zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty branży medycznej. Naszymi klientami są SPZOZ-y (publiczne i niepubliczne), centra medyczne, prywatne praktyki lekarskie, przychodnie, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania związane z opieką medyczną i lecznictwem.

Prawo GospodarczeKancelaria Prawna Modus

W ramach prawa spadkowego Kancelaria kompleksowo doradza w aspekcie formułowania i dyspozycji testamentów, a w szczególności: prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziałów i zabezpieczeń spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadków, obalenia testamentu i podważania testamentów fałszywych, wydziedziczenia

 

Prawo korporacyjne- Kancelaria Prawna Modus

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek handlowych od etapu wprowadzenia na rynek aż do zakończenia działalności. Oferta Modus obejmuje w szczególności: tworzenie i pełną rejestrację spółek prawa handlowego, przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń

 

Fuzje, przekształcenia i przejęcia spółek- Kancelaria Prawna Modus

Organizacja i zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, konsolidacyjnymi, Mergers and Acquisition spółek i przedsiębiorstw w tym: łączenie, wydzielanie, tworzenie nowych spółek KSH, przygotowanie kompleksowych planów i strategii łączenia podmiotów, opracowywanie umów prawnych, dokumentacji towarzyszących procesowi w tym

 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA- Kancelaria Prawna Modus

Specyfika spraw rodzinnych wymaga od osób zajmujących się ich prowadzeniem dużego zaangażowania oraz odpowiedniej wiedzy prawnej. Sprawy dotyczące rozwodów i separacji, a w szczególności wszystkie te, w których najbardziej liczy się dobro dziecka, powinny być

 
20Mar 2017
ODSTĘPNE

Zastrzeżenie odstępnego jest szczególną postacią umownego prawa odstąpienia od umowy. Na mocy tej klauzuli umownej strony uzależniają prawo jednej lub obu do odstąpienia od umowy

 
15Mar 2017
UDZIAŁ W SPOTKANIU DOTYCZĄCEGO POZYSKIWANIA NOWYCH RYNKÓW EKSPORTOWYCH W GRUZJI

We wtorek, 7 marca 2017 roku przedstawiciel naszej Kancelarii miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez naszego partnera firmę RRConsulting  wraz z  Dolnośląską Agencją Współpracy

 
9Mar 2017
ROSZCZENIE NEGATORYJNE JAKO ŚRODEK OCHRONY WŁASNOŚCI

Roszczenie negatoryjne uregulowane w art. 222 § 2 KC przysługuje właścicielowi  w przypadku bezprawnego wkroczenia w sferę jego uprawnień innego niż pozbawienie go posiadania rzeczy.

 
6Mar 2017
PRZEMOC

Przemoc -słowo to słyszy się na co dzień. Może ona przejawiać się w różnej postaci, mieć różny wymiar. Słyszymy o niej w wiadomościach, czytamy w

 
2Mar 2017
SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO – Jak powstał i czym jest ?

W tym artykule skupię się w szczególności na zarysie historii systemu dozoru elektronicznego. Jakie czynniki wpłynęły na wykreowanie Systemu Dozoru Elektronicznego. Na czym polega wykonywanie

 
21Lut 2017
ZASTRZEŻENIE UMOWNEGO PRAWA ODSTĄPIENIA NA PODSTAWIE ART. 395§1 KODEKSU CYWILNEGO

Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powoduje skutek w postaci ustania stosunku umownego. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może wynikać ze zgodnej woli jej stron.

 

Nasza Filozofia

"Nie mówimy o problemach - przedstawiamy rozwiązania."

By Nasza filozofia