O nas

Kancelaria Modus

Kancelaria Prawna Modus działa na polskim i międzynarodowym runku usług prawnych od 1993 roku. Jest ona założycielem i liderem Grupy Modus®. Od dwudziestu lat prawnicy kancelarii zapewniają profesjonalną obsługę i porady prawne klientom biznesowym, indywidualnym oraz instytucjom publicznym. Doświadczenie i determinowany wiedzą prawników rozwój pozwolił na stworzenie skutecznych mechanizmów działania w realizacji złożonych zadań prawnych. Kancelaria cieszy się opinią profesjonalnej w obsłudze spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Specjalizacją oraz obszarem naszego zainteresowania jest w szczególności doradztwo związane z działalnością przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym, prawo medyczne oraz zamówienia publiczne.

Kontakt z nami :

Nasze specjalizacje

Świadczymy stałą obsługę prawną dla firm, instytucji jak również służy pomocą przy realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć prawnych.

Prawo gospodarcze

Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna wiedza z zakresu prawa pozwoliły nam zyskać zaufanie i uznanie szerokiego grona klientów. Doceniona i potwierdzona przez nich kompleksowość i skuteczność naszych działań, daje nam motywację do ciągłego rozwoju oferowanych usług.

Zamówienia publiczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych jak i innych. Wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

Prawo Ochrony Środowiska

Nasz podstawowy zakres usług obejmuje badanie stanu prawnego i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska ( np. gospodarka wodno-ściekowa , gospodarka odpadami , emisje do atmosfery )

Modus w medycynie

Od 1996 roku Kancelaria Prawna Modus® w portfolio swoich klientów nieprzerwanie posiada zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty branży medycznej. Naszymi klientami są SPZOZ-y (publiczne i niepubliczne), centra medyczne, prywatne praktyki lekarskie, przychodnie, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania związane z opieką medyczną i lecznictwem.

Prawo GospodarczeKancelaria Prawna Modus

W ramach prawa spadkowego Kancelaria kompleksowo doradza w aspekcie formułowania i dyspozycji testamentów, a w szczególności: prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziałów i zabezpieczeń spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadków, obalenia testamentu i podważania testamentów fałszywych, wydziedziczenia

 

Prawo korporacyjne- Kancelaria Prawna Modus

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek handlowych od etapu wprowadzenia na rynek aż do zakończenia działalności. Oferta Modus obejmuje w szczególności: tworzenie i pełną rejestrację spółek prawa handlowego, przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń

 

Fuzje, przekształcenia i przejęcia spółek- Kancelaria Prawna Modus

Organizacja i zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, konsolidacyjnymi, Mergers and Acquisition spółek i przedsiębiorstw w tym: łączenie, wydzielanie, tworzenie nowych spółek KSH, przygotowanie kompleksowych planów i strategii łączenia podmiotów, opracowywanie umów prawnych, dokumentacji towarzyszących procesowi w tym

 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA- Kancelaria Prawna Modus

Specyfika spraw rodzinnych wymaga od osób zajmujących się ich prowadzeniem dużego zaangażowania oraz odpowiedniej wiedzy prawnej. Sprawy dotyczące rozwodów i separacji, a w szczególności wszystkie te, w których najbardziej liczy się dobro dziecka, powinny być

 
22Sie 2016
Dziedziczenie Nieruchomości a podatki – Prawo Spadkowe

Nieruchomości są częstym elementem wchodzącym w skład spadku pozostawionego przez naszych rodziców czy krewnych – spadkodawców. W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe kwestie związane z nabyciem

 
22Sie 2016
Dziedziczenie Spadku – Roszczenia po zmarłym dłużniku – Prawo Spadkowe

Zgodnie z dyspozycją art. 922 § 1 KC prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, szczegółowo kolejność

 
22Sie 2016
„Rewolucyjne” zmiany w prawie spadkowym

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa spadkowego weszła w życie po 6-miesięcznym vacatio legis. Zmiany w prawie spadkowym

 
22Sie 2016
Uzyskanie spadku z Anglii – egzekutor testamentu i administrator spadku Część 2

W części pierwszej artykułu opisywaliśmy ogólną charakterystykę egzekutora testamentu oraz administratora spadku, wskazując na podobieństwa w regulacjach tych zarządców. Warto zaznaczyć, że istnieją też spore

 
22Sie 2016
OPODATKOWANIE DAROWIZNY DOKONANEJ MIĘDZY CZŁONKAMI RODZINY

Wiele osób zastanawia się nad prawnopodatkowymi konsekwencjami dokonania lub przyjęcia darowizny oraz tym, czy powoduje ona konieczność zgłoszenia do urzędu skarbowego celem rozliczenia się z

 
22Sie 2016
Upadłość układowa – konsekwencje dla zobowiązań upadłego

Drugim rodzajem upadłości, jaki chcielibyśmy opisać w ramach rozpoczętego przez naszą Kancelarię cyklu Prawo upadłościowe i naprawcze jest upadłość układowa. Jak wskazuje art. 17 Praw.Up.Nap

 

Nasza Filozofia

"Nie mówimy o problemach - przedstawiamy rozwiązania."

By Nasza filozofia