O nas

Kancelaria Modus

Kancelaria Prawna Modus działa na polskim i międzynarodowym runku usług prawnych od 1993 roku. Jest ona założycielem i liderem Grupy Modus®. Od dwudziestu lat prawnicy kancelarii zapewniają profesjonalną obsługę i porady prawne klientom biznesowym, indywidualnym oraz instytucjom publicznym. Doświadczenie i determinowany wiedzą prawników rozwój pozwolił na stworzenie skutecznych mechanizmów działania w realizacji złożonych zadań prawnych. Kancelaria cieszy się opinią profesjonalnej w obsłudze spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Specjalizacją oraz obszarem naszego zainteresowania jest w szczególności doradztwo związane z działalnością przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym, prawo medyczne oraz zamówienia publiczne.

Kontakt z nami :

Nasze specjalizacje

Świadczymy stałą obsługę prawną dla firm, instytucji jak również służy pomocą przy realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć prawnych.

Prawo gospodarcze

Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna wiedza z zakresu prawa pozwoliły nam zyskać zaufanie i uznanie szerokiego grona klientów. Doceniona i potwierdzona przez nich kompleksowość i skuteczność naszych działań, daje nam motywację do ciągłego rozwoju oferowanych usług.

Zamówienia publiczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych jak i innych. Wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

Prawo Ochrony Środowiska

Nasz podstawowy zakres usług obejmuje badanie stanu prawnego i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska ( np. gospodarka wodno-ściekowa , gospodarka odpadami , emisje do atmosfery )

Modus w medycynie

Od 1996 roku Kancelaria Prawna Modus® w portfolio swoich klientów nieprzerwanie posiada zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty branży medycznej. Naszymi klientami są SPZOZ-y (publiczne i niepubliczne), centra medyczne, prywatne praktyki lekarskie, przychodnie, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania związane z opieką medyczną i lecznictwem.

Prawo GospodarczeKancelaria Prawna Modus

W ramach prawa spadkowego Kancelaria kompleksowo doradza w aspekcie formułowania i dyspozycji testamentów, a w szczególności: prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziałów i zabezpieczeń spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadków, obalenia testamentu i podważania testamentów fałszywych, wydziedziczenia

 

Prawo korporacyjne- Kancelaria Prawna Modus

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek handlowych od etapu wprowadzenia na rynek aż do zakończenia działalności. Oferta Modus obejmuje w szczególności: tworzenie i pełną rejestrację spółek prawa handlowego, przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń

 

Fuzje, przekształcenia i przejęcia spółek- Kancelaria Prawna Modus

Organizacja i zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, konsolidacyjnymi, Mergers and Acquisition spółek i przedsiębiorstw w tym: łączenie, wydzielanie, tworzenie nowych spółek KSH, przygotowanie kompleksowych planów i strategii łączenia podmiotów, opracowywanie umów prawnych, dokumentacji towarzyszących procesowi w tym

 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA- Kancelaria Prawna Modus

Specyfika spraw rodzinnych wymaga od osób zajmujących się ich prowadzeniem dużego zaangażowania oraz odpowiedniej wiedzy prawnej. Sprawy dotyczące rozwodów i separacji, a w szczególności wszystkie te, w których najbardziej liczy się dobro dziecka, powinny być

 
21Lut 2017
ZASTRZEŻENIE UMOWNEGO PRAWA ODSTĄPIENIA NA PODSTAWIE ART. 395§1 KODEKSU CYWILNEGO

Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powoduje skutek w postaci ustania stosunku umownego. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może wynikać ze zgodnej woli jej stron.

 
15Lut 2017
PRZEJŚCIOWE POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY

Art. 42 § 4 Kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy, niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków

 
9Lut 2017
UMOWNE WYŁĄCZENIE PRAWA POTRĄCENIA WIERZYTELNOŚCI

Zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności

 
7Lut 2017
UZYSKANIE SPADKU Z ANGLII– EGZEKUTOR TESTAMENTU I ADMINISTRATOR SPADKU CZĘŚĆ 2

W części pierwszej artykułu opisywaliśmy ogólną charakterystykę egzekutora testamentu oraz administratora spadku, wskazując na podobieństwa w regulacjach tych zarządców. Warto zaznaczyć, że istnieją też spore

 
6Lut 2017
UZYSKANIE SPADKU Z ANGLII – EGZEKUTOR TESTAMENTU I ADMINISTRATOR SPADKU CZĘŚĆ 1

Prawo spadkowe obowiązujące na terenie Anglii i Walii w zdecydowanie odmienny sposób reguluje jakie czynności mogą być podejmowane wobec spadku oraz przez kogo, niż ma

 
3Lut 2017
PUBLIKACJA INFORMACJI PRASOWYCH NA TEMAT TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA A ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI

Obowiązująca na tle art. 42 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 5 § 1 Kodeksu postępowania karnego zasada domniemania niewinności zgodnie z treścią której:  „Każdego

 

Nasza Filozofia

"Nie mówimy o problemach - przedstawiamy rozwiązania."

By Nasza filozofia