Kancelaria Prawna Modus działa na polskim i międzynarodowym runku usług prawnych od 1993 roku. Jest ona założycielem i liderem Grupy Modus®. Od dwudziestu lat prawnicy kancelarii zapewniają profesjonalną obsługę i porady prawne klientom biznesowym, indywidualnym oraz instytucjom publicznym.

Doświadczenie i determinowany wiedzą prawników rozwój pozwolił na stworzenie skutecznych mechanizmów działania w realizacji złożonych zadań prawnych. Kancelaria cieszy się opinią profesjonalnej w obsłudze spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Specjalizacją oraz obszarem naszego zainteresowania jest w szczególności doradztwo związane z działalnością przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym, prawo medyczne oraz zamówienia publiczne.

Profesjonalne doradztwo

Kancelaria Modus we Wrocławiu współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami consultingowymi w Niemczech, Kanadzie, Wielkiej Brytanii·i na Ukrainie. Posiadane kwalifikacje oraz zasoby umożliwiają obsługę podmiotów polskich i zagranicznych. Każda porada prawna jest wypadkową stale aktualizowanej wiedzy i doświadczenia. Skuteczność obsługi przejawia się w często długoletnich relacjach z klientami. Dla zespołu prawników oraz specjalistów tworzących Kancelarię Prawną Modus fakt ten jest jedną z podstawowych wartości i powodem do dumy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą do skorzystania z profesjonalnej pomocy naszego zespołu

Nasza filozofia ukierunkowana jest na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i profesjonalizmu świadczonych na rzecz klientów usług. Środkiem do realizacji tego celu jest gruntowna wiedza i doświadczenie prawników i pracowników naszej kancelarii. W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych platform informacyjnych i technologicznych pozwalających usprawnić proces obsługi powierzonych nam spraw .

Profesjonalizm – zajmujemy się tym co robimy dobrze. W naszych działaniach proponujemy rozwiązania najlepsze dla naszych klientów. Kieruje nami zasada bezwzględnej lojalności wobec klienta. Powierzone nam zadania realizujemy z pełnym zaangażowaniem.

Zaufanie – stałe informowanie klienta o postępach w sprawie , dyskrecja oraz komfort współpracy związany z partnerskim dialogiem przekłada się na zaufanie, jakim darzą nas klienci.

Adekwatność działań – w podejmowanych czynnościach i poradach prawnych kierujemy się zawsze dobrem klienta i specyfiką prowadzonej sprawy . Nasze działania stoją zawsze w zgodzie z interesami osobistymi bądź biznesowymi klienta. Staramy się możliwie najpełniej zrealizować zamierzone wraz z klientem cele.

Siedzibą Kancelarii Prawnej Modus® jest Wrocław. Biuro zlokalizowane jest w centrum miasta, przy ulicy Parkowej 25B . Kancelaria posiada wszelkie zasoby do realizacji złożonych zadań prawnych i projektów. Do dyspozycji klientów pozostaje sprawnie działający sekretariat kancelarii , sala konferencyjno – szkoleniowa oraz bezpłatny parking.

Udzielana pomoc prawna oraz realizacja codziennych zadań wspomagane są nowoczesnymi platformami informacyjnymi i technologicznymi takimi jak LEX , Legalis , Lex Polonica , SPG czy KRD.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy autorski system obiegu informacji i bazę wiedzy CIS MODUS®, na którą składają się między innymi wzory pism opinie , opracowania prawne , analizy . Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo , efektywność i lepsze wykorzystanie zasobów. Klienci za pomocą Panelu Klienta Modus® mają stały dostęp do prowadzonych przez kancelarię spraw. Na bieżąco mogą śledzić postępy i kolejne etapy wraz z pełną dokumentacją. Po każdym etapie klient może otrzymać oficjalny raport w sprawie, co szczególnie doceniane jest w przypadku firm o złożonej strukturze zarządzanych wielopoziomowo. Całość obsługi również w CIS MODUS® prowadzona jest w języku wybranym przez klienta.

Uzupełnieniem nowoczesnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji jest biblioteka wraz ze stale aktualizowanym i uzupełnianym księgozbiorem.

Wysoka, jakość świadczonych przez nasz zespół usług zapewniana jest dzięki wiedzy i doświadczeniu radców prawnych , aplikantów oraz specjalistów dziedzin prawa . Zakres działania zespołu Kancelarii Modus obejmuje szereg płaszczyzn merytorycznych. W podejmowanych przedsięwzięciach prawnicy Modus posiłkują się wiedzą i doświadczeniem wypracowanym i wzbogacanym przez cały zespół na przestrzeni 20 lat.

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, iż nasi klienci wysoko oceniają skuteczność, elastyczność, zaangażowanie, a w konsekwencji profesjonalizm naszego zespołu pozwalający budować długotrwałe relacje.

Postulat kompleksowego realizowania powierzonych spraw jest jedną z podstawowych zasad w podejmowanych przez nasz zespół działań.

Wraz z partnerami Grupy Modus firmą Modus Estates homes & investment oraz Centrum Finansowym Modus tworzymy, wdrażamy i czuwamy nad właściwą realizacją ustalonych wraz z klientem zadań. Energiczny, operujący w otoczeniu międzynarodowego biznesu ,zespół profesjonalistów jest w stanie skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów.

Kapitał Grupy Modus poza wspomnianymi już wartościami stanowi globalne know-how w dziedzinie projektów inwestycyjnych , handlowych oraz prawnych.

W zakresie naszej oferty zawierają się między innymi:

  • Kompleksowe przygotowanie prawne nieruchomości do sprzedaży, wynajmu w szczególności negocjowanie umów (kupno, sprzedaż, najem, inne)
  • Due deligence – ocena stanu nieruchomości również w kontekście przyszłych projektów podnoszenia wartości nieruchomości
  • Finansowanie nieruchomości w szczególności transakcje leasingu zwrotnego ( sale and leaseback )
  • Projekty refinansowania nieruchomości
  • Pomoc w pozyskaniu kredytów inwestycyjnych
  • Optymalizacje kosztów utrzymania nieruchomości,
  • Marketing nieruchomości,
  • Obsługa finansowa i księgowa nieruchomości,

Zapraszamy do kontaktu w celu szerszego zaprezentowania usług kancelarii oraz partnerów.

Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi prawnej jest jednym z podstawowych warunków, jakim należy sprostać, aby pozyskać zaufanie klienta. Elementem bezpośrednio wpływającym na bezpieczeństwo jest sposób przetwarzania danych i informacji pozyskanych od klienta. W przypadku Kancelarii Modus postulat ten realizowany jest dzięki wewnętrznemu systemowi obiegu informacji CIS MODUS . Pozwala on na koordynowanie i obsługę wielu zleconych spraw przy jednoczesnym zabezpieczeniu informacji przed osobami nieuprawnionymi.

Ze względu na konieczność obsługi spraw często poza główną siedzibą kancelarii stworzyliśmy system „mobilnych biur” umożliwiających naszym prawnikom dostęp do bazy danych , programów wiedzy prawniczej z poziomu przeglądarki WWW w każdym miejscu w Polsce czy za granicą. Kancelaria korzysta z nowoczesnych systemów ochrony antywirusowej i oprogramowania zabezpieczającego.

W związku z obsługą instytucji państwowych oraz spółek skarbu państwa prawnicy kancelarii posiadają certyfikaty umożliwiające dostęp do informacji poufnych.