Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

KLIENCI INDYWIDUALNI

Jedną z naszych specjalności jest obsługa Klientów indywidualnych. Wykwalifikowany zespół prawników zapewnia fachową pomoc prawną oraz doradztwo.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Specyfika spraw rodzinnych wymaga od osób zajmujących się ich prowadzeniem dużego zaangażowania oraz odpowiedniej wiedzy prawnej. Sprawy dotyczące rozwodów i separacji, a w szczególności wszystkie te, w których najbardziej liczy się dobro dziecka, powinny być przeprowadzane wyjątkowo dyskretnie i rzetelnie. Sprawa rozwodowa nie jest łatwa dla samych małżonków, podobnie jak kwestia opieki rodzicielskiej. Jednak są to tematy, które trzeba uregulować, a pomóc w tym może neutralna osoba prawnika.

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje jednak nie tylko podstawowe stosunki prawne w rodzinie – jasno określa także kwestie majątkowe oraz pozostałe, ściśle związane z funkcjonowaniem rodziny jako komórki społecznej oraz jej relacji z osobami trzecimi.

Zadaniem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest regulowanie stosunków prawnych w rodzinie – majątkowych i niemajątkowych, związanych z funkcjonowaniem rodziny jako komórki społecznej, a także stosunki wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi.

Pomoc prawna w zakresie rozwodu, podziału majątku i opieki rodzicielskiej.

Kancelaria Prawna Modus Wrocław – oferta prawo rodzinne:

Kancelaria świadczy usługi, doradztwo i kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach o:

 • rozwód (z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie),
 • separację (z orzekaniem i bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron)
 • świadczenia rodzinne i pomoc społeczną
 • alimenty (uznanie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie lub podwyższenie wysokości alimentów, egzekucję należnych kwot),
 • podział majątku,
 • umów małżeńskich majątkowych (intercyzy, zniesienie wspólności ustawowej),
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa,
 • opiekę rodzicielską - opiekę nad dzieckiem (przyznanie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawników w zakresie rozwodu, podziału majątku w tym  z zakresu sporządzania pism procesowych, zapraszamy do naszego biura kancelaryjnego przy ul.  Parkowej 25b/2  – Wrocław

Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i sprawy majątkowe

Prawo spadkowe reguluje wszystkie kwestie związane z przejściem obowiązków i praw majątkowych po śmierci ich właściciela.

W ramach prawa spadkowego Kancelaria z Wrocławia kompleksowo doradza w aspekcie formułowania i dyspozycji testamentów, a w szczególności:

 • prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziałów i zabezpieczeń spadku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadków, w tym także zezwolenia sądu rodzinnego przez rodziców małoletniego spadkobiercy,
 • sporządzenie lub unieważnienie testamentu,
 • obalenia testamentu i podważania testamentów fałszywych,
 • wydziedziczenia osób uprawnionych na mocy ustawy do nabywania praw po spadkobiercy,
 • dochodzenia praw wynikających z mocy ustawy np. zachowek,
 • udzielania porad w sprawach dziedziczenia – jak wygląda kolejność dziedziczenia ustawowego, jakie roszczenia mogą mieć współspadkobiercy, jak konstruować umowy dotyczące nabycia spadku,
 • uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • zapisów windykacyjnych, poleceń, zapisów zwykłych, wykonawców testamentu.

Stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem, które ma na celu stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. W takiej sytuacji sąd wyznacza krąg podmiotów, które są uprawnione do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie, w drodze spadku. Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na podstawie wniosku, który składa się do sądu. Nawet bycie ustawowym spadkobiercom nie zawsze jest jednoznaczne z nabyciem spadku, jeśli testament stanowi inaczej.

Prawo spadkowe reguluje sprawy majątkowe po śmierci spadkodawcy. Osoby, które chcą tę kwestię uporządkować jeszcze za życia, mogą zrobić odpowiedni zapis w testamencie. W praktyce zdarza się, że zapisany majątek otrzymuje kilku spadkobierców. Sprawy majątkowe rozstrzygane są wówczas albo notarialnie albo sądownie – w sytuacji, gdy dochodzi do sporów.

Nabycie spadku może wiązać się z wieloma nieprzewidzianymi konsekwencjami, o których spadkobierca może nie wiedzieć i dotyczą np. pozostawionych przez spadkodawcę długów.

Zarówno w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosku w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz wszelkich innych spraw majątkowych związanych z prawem spadkowym nasi prawnicy służą pomocą wszystkim klientom z terenu miasta Wrocław oraz okolic.

Prawo Pracy

Kancelaria Prawna Modus® z Wrocławia posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 1996 roku w portfolio klientów znajdują się przedsiębiorstwa państwowe, instytucje i firmy o rozbudowanej strukturze pracowniczej. Większość z nich prowadzi działalność na terenie Wrocławia. Kancelaria świadczy obsługę stałą i doraźną w różnych kwestiach związanych z prawem pracy.

Pomagamy w zakresie:

 • doradztwa, co do optymalnych form i warunków zatrudnienia (opinie i ekspertyzy),
 • sporządzania i weryfikacji umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych dotyczących stosunku pracy,
 • rozwiązywania i innych modyfikacji umów o pracę,
 • tworzenia regulaminów i ram prawnych dla zakładanych, przekształcanych i likwidowanych przedsiębiorstw,
 • reprezentacji w negocjacjach i kontaktach ze związkami zawodowymi,
 • doradztwa, reprezentacji i prowadzenia spraw przed sądami pracy,
 • pozyskiwania zezwoleń koniecznych na zatrudnianie cudzoziemców,
 • doradztwa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • a także szeregu innych regulacji, które określa prawo pracy.

H2: POMOC PRAWNA DLA PRACODAWCÓW Z WROCŁAWIA

Prawo pracy to bardzo szeroka dziedzina prawa. Dzięki fachowemu doradztwu ze strony prawników działających w tym obszarze, można uniknąć wielu problemów z pracownikami. Specjalizując się m.in. w prawie pracy sprawnie i skutecznie reagujemy na wszelkie sytuacje, które mogą skutkować konfliktami z efektem końcowym na wokandzie. Reprezentujemy pracodawców z Wrocławia przed różnymi organami i instytucjami. Dopasowujemy się do specyfiki powierzonych nam spraw oraz oczekiwań naszych klientów. Analizujemy każdy przypadek bardzo dokładnie i przedstawiamy klientowi różne warianty do rozważenia. Do tego na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w przepisach oraz rozstrzygnięcia, które zapadają w różnych sprawach.

Kompleksowa obsługa to propozycja naszego wykwalifikowanego zespołu. Z nami prawo pracy nie będzie straszne dla żadnego z pracodawców! Zachęcamy do współpracy!

Sprawy o odszkodowanie

Wypadek komunikacyjny lub w pracy, naruszenia postanowień umowy, błąd lekarski to tylko kilka przykładów, jakie  codziennie mogą nas spotkać.

Ważne, aby w tych wszystkich sytuacjach sprawnie zabezpieczyć interesy poszkodowanego dla pełnego pokrycia strat materialnych i moralnych.

Kancelaria posiada sukcesy w reprezentowaniu swoich klientów przed sądami wszystkich instancji oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Windykacja należności

Kancelaria Modus działa również jako firma windykacyjna, zajmująca się obsługą wierzytelności. Powierzenie nam działań związanych z odzyskiwaniem długów (w każdym stadium przeterminowania) owocuje nieomal zawsze skutecznym  załatwianiem sprawy na korzyść klienta poprzez mediacje, a także na drodze sądowej i egzekucyjnej. Dokładamy wszelkich starań, aby proces ten był jak najmniej odczuwalny dla klienta.

Odznaczająca się wysokimi standardami i skuteczna windykacja należności na rzecz przedsiębiorców znajduje swoje uznanie również wśród klientów indywidualnych.

W egzekwowaniu długów kierujemy się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w podczas wieloletniej praktyce. Ukazanie determinacji wierzyciela oraz informacja o profesjonalnym wsparciu ze strony Kancelarii są elementami silnie wpływającymi  na dłużnika. Jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu poza Wrocław. Świadczymy usługi windykacyjne na terenie całego kraju!

Usługi windykacyjne - obsługa wierzytelności

Odzyskanie płynności finansowej, uniknięcie dodatkowych kosztów i perturbacji czasowych, a finalnie zaspokojenie roszczeń wierzyciela to podstawowe korzyści płynące z  doradztwa i pomocy Kancelarii Modus®. Uwzględniając okoliczności sprawy i oczekiwania klienta, działamy polubownie bądź postępowaniem sądowo-egzekucyjnym. Pierwsza opcja polega na podjęciu negocjacji z dłużnikiem zalegającym z należnościami. Może się to wiązać również z wizytą u dłużnika. Polubowne działania mogą zostać podjęte także już w trakcie trwającego postępowania sądowego lub nawet po umorzeniu komorniczym. Postępowanie sądowe obejmuje przygotowanie pozwu w imieniu firmy, która chce odzyskać wierzytelności i złożenie go w sądzie. Na tym etapie klient może liczyć na reprezentowanie go przed sądami powszechnymi w każdym miejscu w kraju. Ostatnim etapem windykacji należności jest postępowanie egzekucyjne. W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy wniosek do kancelarii komorniczej i nadzorujemy czynności, które prowadzi komornik. W tym zakresie posiadamy wiele efektywnych rozwiązań, dzięki którym można znacznie przyspieszyć windykacje należności oraz obniżyć koszty samego postępowania.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które borykają się z problemami dłużników.

Prawo Administracyjne

Sposób regulacji oraz wysoki stopień komplikacji postępowań administracyjnych jest elementem, który uzasadnia skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Zadaniem kancelarii jest wspieranie Klientów dla uniknięcia niepożądanych skutków poprzez doradztwo i prezentację najlepszych rozwiązań i strategii.

Oferta kancelarii  obejmuje w szczególności:

 • reprezentację na każdym etapie w postępowaniach przed organami administracji publicznej , samorządowej i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie pism, opinii , skarg i wniosków do organów administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja w postępowaniach o wydanie koncesji i zezwoleń warunkujących rozpoczęcie działalności.

Prawo budowlane i obrót nieruchomościami

Kancelaria Prawna Modus®  świadczy kompleksowe usługi prawne i doradcze z zakresu obsługi transakcji sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.  W ramach Grupy Modus współpracujemy z wyspecjalizowaną w tym zakresie  Centrum Finansowym Modus Sp. z o. o. W szczególności prowadzimy sprawy z zakresu:

 • przygotowania, opiniowania i negocjacji umów (umowy przedwstępne, umowy sprzedaży),
 • badania stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, prawa osób 3-cich do lokalu)
 • tworzenia rozwiązań prawnych dla  Klientów zagranicznych chcących dokonać zakupu nieruchomości  w  tym  reprezentacja w  postępowaniach  administracyjnych o wydanie zgody na zakup,
 • przygotowania, opiniowania i negocjacji umów na całym etapie procesu budowlanego i inwestycyjnego,
 • due diligence nieruchomości – analiza pod kątem sytuacji prawnej,
 • doradztwa i nadzoru w postępowaniach o wydanie zezwoleń i decyzji budowlanych,
 • reprezentacji przed urzędami i instytucjami na każdym etapie procesu budowlanego,
 • reprezentacji wobec nieuczciwego developera czy spółdzielni mieszkaniowej.

Poprzez profesjonalną  pomoc i doradztwo prawne pomagamy naszym Klientom w sposób bezproblemowy przejść przez proces zakupu nieruchomości mieszkalnej, gruntowej czy inwestycyjnej.

Zamówienia publiczne

Stale rosnąca wartość rynku zamówień publicznych staje się strategicznym elementem działalności podmiotów prawa w Europie. W Polsce proces ten dynamizowany jest absorpcją funduszy unijnych przez instytucje i przedsiębiorców.

Osiągnięcie zamierzonego celu merytorycznego warunkowane jest znajomością stale zmieniającego się prawa oraz procedur zamówień publicznych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych jak i innych. Wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

Prawo Karne

Wśród gałęzi prawa, którymi na co dzień zajmuje się nasza Kancelaria prawna z Wrocławia istotne miejsce zajmuje prawo karne. W każdym przypadku priorytetowy jest dla nas interes klienta – dlatego dokładamy wszelkich starań, aby sprawy z zakresu prawa karnego były za każdym razem rozstrzygane z korzyścią dla niego. 

Wrocławska Kancelaria dysponuje zespołem specjalistów pozwalającym skutecznie realizować interesy prawne klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Działając na wszystkich etapach postępowania karnego Kancelaria zajmuje się w szczególności: 

 • reprezentacją pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniach przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie), sądowym i wykonawczym,
 • sporządzaniem pism sądowych i wniosków o przeprowadzenie dowodu w sprawie,
 • doradztwem z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, postępowania karnego wykonawczego,
 • formułowaniem prywatnych aktów oskarżenia, apelacji kasacji  i innych pism procesowych.

Prawo karne to w naszym przypadku prowadzenie różnego rodzaju spraw karno-skarbowych, karno-gospodarczych oraz spraw kryminalnych. Na pomoc w zakresie prawa karnego mogą liczyć klienci z Wrocławia oraz okolic. Zapewniamy pełną dyskrecję i wysokiej jakości poziom usług. Odpowiedzialnie podchodzimy do każdego zlecenia.

Sprawy, które obejmuje prawo karne, często wiążą się z olbrzymim stresem. Wiedząc o tym, staramy się stworzyć odpowiednią atmosferę współpracy z klientem oraz zapewnić mu poczucie, że od strony prawnej znalazł się we właściwych rękach.

Mediacje i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Przy zapewnieniu najwyższych standardów pomocy i życzliwości  Kancelaria posiada doświadczenie w pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów.

Unikając emocjonalnych a skupiając się na merytorycznych aspektach i oczekiwaniach stron, wypracowywane są często korzystniejsze aniżeli sądowa konfrontacja rozwiązania.

Środkiem dla osiągnięcia tego celu są negocjacje oraz mediacja  prowadzone z udziałem niezależnego mediatora.

Rola mediatora, w którą  wstępują prawnicy i specjaliści Kancelarii Modus zapewnia bezstronność, poufność oraz znacząco zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia satysfakcjonującego strony porozumienia.

Warunki ugody potwierdzonej przez sąd dają stronom możliwość skutecznego egzekwowania wypracowanych postanowień (klauzula wykonalności oraz tytuł egzekucyjny).

Kancelaria Prawna Modus

 • ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław
 • 071 364 74 21 do 25
 • 071 364 74 20
 • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz