Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

OFERTA DLA WYKONAWCÓW

 • Udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie czynności związanych z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Weryfikacja dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Analiza prawna ofert pod względem ich zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • Opiniowanie korespondencji wysyłanej do zamawiającego;
 • Udział w negocjacjach z zamawiającym;
 • Doradztwo prawne w zakresie korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej;
 • Reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
grafika zamówienia publiczne

Kancelaria Prawna Modus

 • ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław
 • 071 364 74 21 do 25
 • 071 364 74 20
 • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz