Fuzje, przekształcenia i przejęcia spółek

Kwestia przekształceń spółek, w tym fuzje spółek to jeden z obszarów naszej działalności na terenie Wrocławia. Organizacja i zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, konsolidacyjnymi, Mergers and Acquisition spółek i przedsiębiorstw w tym:

  • łączenie, wydzielanie, tworzenie nowych spółek KSH,
  • przygotowanie kompleksowych planów i strategii łączenia podmiotów,
  • opracowywanie umów prawnych, dokumentacji towarzyszących procesowi w tym analiz due diligence,
  • obsługa transakcji łączenia spółek w tym sprzedaży, wydzielenia części majątku spółki (Asset Deal),
  • prowadzenie procedur rejestracyjnych sądowych i administracyjnych,
  • doradztwo strategiczne dla uniknięcia perturbacji związanych z przekształceniami takimi jak np. fuzje spółek ( m.in. nazwa marki, stabilność świadczenia usług i produkcji, znaki towarowe, patenty).

Prawnicy z naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi prawnej różnego rodzaju przekształceń spółek z Wrocławia. Przeprowadzają zmiany w zakresie formy prawnej funkcjonowania przedsiębiorców oraz pomagają przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji. Przekształcenia spółek mogą dotyczyć ich zmiany w spółki kapitałowe lub osobowe. Nasza pomoc prawna obejmuje także obszar spraw związanych z fuzjami spółek czy ich sprzedażą – gwarantujemy m.in. specjalistyczne doradztwo i wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami. W temacie przekształcenia spółek, w tym m.in. fuzji spółek reprezentujemy klientów przed właściwymi urzędami.