Mediacje i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

grafika (41)Przy zapewnieniu najwyższych standardów pomocy i życzliwości  Kancelaria posiada doświadczenie w pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów.

Unikając emocjonalnych a skupiając się na merytorycznych aspektach i oczekiwaniach stron, wypracowywane są często korzystniejsze aniżeli sądowa konfrontacja rozwiązania.

Środkiem dla osiągnięcia tego celu są negocjacje oraz mediacja  prowadzone z udziałem niezależnego mediatora.

Rola mediatora, w którą  wstępują prawnicy i specjaliści Kancelarii Modus zapewnia bezstronność, poufność oraz znacząco zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia satysfakcjonującego strony porozumienia.

Warunki ugody potwierdzonej przez sąd dają stronom możliwość skutecznego egzekwowania wypracowanych postanowień (klauzula wykonalności oraz tytuł egzekucyjny).