Prawo zamówień publicznych

Stale rosnąca wartość rynku zamówień publicznych staje się strategicznym elementem działalności podmiotów prawa w Europie. W Polsce proces ten dynamizowany jest absorpcją funduszy unijnych przez instytucje i przedsiębiorców.

Osiągnięcie zamierzonego celu merytorycznego warunkowane jest znajomością stale zmieniającego się prawa oraz procedur zamówień publicznych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych, jak i innych, prowadzących działalność na terenie Wrocławia. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

Zamówienia publiczne – prawnik

W prawie zamówień publicznych często wprowadzane są różnego rodzaju zmiany. Zadaniem naszego prawnika, specjalizującego się tym obszarze prawa, jest na bieżąco monitorowanie wszelkich nowelizacji. Analizuje także rozstrzygnięcia jakie zapadają w Krajowej Izbie Odwoławczej lub na wokandach sądowych. Dysponując taką wiedzą jest w stanie rzetelnie zająć się każdą sprawą, którą obejmują zamówienia publiczne.

Zapraszamy zamawiających i wykonawców, prowadzących działalność we Wrocławiu lub w innym miejscu w Polsce, do współpracy w zakresie prawa zamówień publicznych. Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie – od kompleksowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia aż po jego zakończenie w postaci zawarcia umowy oraz rozliczenia z jej wykonania. Oprócz tego służymy pomocą przy wszelkich bieżących problemach, które mogą pojawić się podczas postępowania przetargowego.